Lidmaatschap

Uw lidmaatschap loopt steeds per kalenderjaar en is ondeelbaar. Wordt u lid na oktober, dan bent u automatisch lid tot eind december van het daaropvolgende jaar.

Nieuwe leden storten hun lidmaatschapsbijdrage van 40 euro op rekening
IBAN: BE60 7330 0010 1070
BIC: KREDBEBB

ten name van Saab Club Belgium vzw. Graag per mail een seintje aan de ledenadministratie ( eric.koch@saabclub.be )met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mail. Uw lidkaart wordt u bezorgd.

Bestaande leden ontvangen samen met de VIGGEN van november een overschrijvingsformulier om hun lidmaatschapsbijdrage te betalen. Vermeld uw lidnummer bij uw betaling, zodat uw lidmaatschap correct verlengd wordt.