Kerststallentocht 2019

28 december 2018

Of er veel paardenkracht meereed in onze jaarlijkse kerststallenrondrit, is moeilijk op te maken uit de foto’s. Ezelkracht was er wel te vinden!

Vast staat dat de opkomst goed was en de sfeer geweldig.