Nieuwjaarsreceptie

De club houdt eraan om tijdens de eerste babbelavond van het nieuwe jaar zijn leden een drankje en een hapje aan te bieden, de nieuwe lidkaart te overhandigen en soms nog een handig geschenkje mee te geven. De voorzitter blikt in zijn nieuwjaarsspeech terug op het voorbije jaar en kijkt vooruit naar de op til zijnde activiteiten. De nieuwjaarsreceptie kan overal plaatshebben, waar voldoende parking, ruimte en faciliteiten voorhanden zijn.