Algemene ledenvergadering

De babbelavond van maart begint steeds met een officieel gedeelte: de algemene ledenvergadering. De club is statutair verplicht om de leden eenmaal per jaar de jaarrekening te laten goedkeuren, kwijting aan het bestuur te laten verlenen en het bestuur te laten (her)verkiezen. Elk lid beschikt hier over één stem.