Contacteer de Saab Club

Ons bestuur

Jan De Rijck : Voorzitter: jan.de.rijck@saabclub.be

Marc Witters: Secretaris:marc.witters@saabclub.be

Eric Koch: Ledenadministratie, public relations en contactpersoon CCI-verzekeringen en BFOV: eric.koch@saabclub.be

Filip Favril: penningmeester: filip.favril@saabclub.be

Hans Wagemans: Beursverantwoordelijke en beheerder technische bibliotheek: hans.wagemans@saabclub.be

Marc Waegeman: Beursverantwoordelijke en beheerder technische bibliotheek: marc.waegeman@saabclub.be

Amaat Dejaegher: Rondritverantwoordelijke, lay-out, druk en verzending Viggen: amaat@dejaeghergraphics.be

Stef Van den Brande: Actief lid: van.den.brande.stef@deme.be

Peter Vanhulle: verantwoordelijke eindredactie Viggen: redactie@saabclub.be

Luc Duyck: actief lid: luc.duyck@saabclub.be

Christian Dugardyn: Lid redactieteam en vertaler Viggen: christian.dugardyn@telenet.be

Nicolas Demuynck: Internationale betrekkingen: nicolas.demuynck@saabclub.be

Gino Paauw: Webmaster Saabclub: gino.paauw@saabclub.be

Onze sponsors

Scan Car Parts: http://scancarparts.com/site/

Total Car Care: http://totalcarcare.be/

Gabriëls brandstof, oliën en vetten: http://www.gabriels.be/