Word lid van Saabclub Belgium voor maar 50 euro per jaar!

Voor de prijs van nog geen halve benzinetank geniet je van de volgende voordelen:

– deelname aan rondritten
– deelname aan een technische dag
– deelname aan babbelmomenten

– deelname aan de nieuwjaarsreceptie met partner

tweemaandelijks clubblad Viggen
– automatisch lidmaatschap van de BEHVA voor oldtimers
voordelige oldtimerverzekering bij Marsh.

Overtuigd?

Welkom bij de club!    Uw lidmaatschap start vanaf de ontvangst van uw lidmaatschapsbijdrage van 50 euro op rekening

    IBAN: BE60 7330 0010 1070
    BIC: KREDBEBB

    ten name van Saab Club Belgium vzw. Uw lidkaart wordt samen met de Viggen verstuurd (editie maart-april) als uw lidgeld voor 31 december is betaald.

    Uw lidmaatschap loopt steeds per kalenderjaar en is ondeelbaar. Wordt u lid na oktober, dan bent u automatisch lid tot eind december van het daaropvolgende jaar.