Overlijden Henri Brusten

19 februari 2023

Met pijn in ons hart moeten wij het overlijden van stichtend clublid Henri Brusten mededelen. Dhr. Brusten richtte de SaabClub 96 op, de voorloper van de huidige Saab Club Belgium. Wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn inzet en intiatief.

Het bestuur betuigt medeleven aan familie en vrienden, in het bijzonder ook aan zijn zoon Patrick die nog steeds lid is van de club.