Clublid Guy Meeussen is geruime tijd geleden gestart met het inventariseren van de gegevens van de Saabs die zich onder onze leden bevinden. Guy wil deze databank uitbreiden met alle Saabs, waarvan hij informatie toegezonden krijgt. Deze gegevens worden centraal en discreet bijgehouden. Deze informatie komt voornamelijk van pas bij het organiseren van beurzen: zo kan het bestuur de eigenaar van een welbepaalde wagen gemakkelijker contacteren. Verder vind je het formulier, waarop je de gegevens van je Saab kan invullen. Gelieve het formulier te verzenden naar :

Guy Meeussen, guy.meeussen@outlook.be

Formulier : NL
Formulier : Fr