Gecöordineerde statuten 2007

De Club heeft op 28 september haar nieuwe statuten goedgekeurd, aangepast aan de nieuwe vzw-wetgeving.

U kan de nieuwe teksten hieronder raadplegen:
statuten