Een technische dag kan bestaan uit een kennismakingscursus, waarbij bepaalde technieken worden uitgelegd, eventueel met demonstraties. Ofwel dient deze dag om de leden een kans te geven technisch advies te krijgen van andere clubleden en om bepaalde werken uit te (laten) voeren waarvoor in de eigen garage geen plaats of uitrusting aanwezig is. Of nog wordt een gespecialiseerd bedrijf bezocht.